המהות האמיתית שלנו

"דע, שהאדם עצמו הוא הרוחניות שבתוך הגוף. והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו..." 
(שער הגלגולים, רבי חיים וויטאל)

המהות האמיתית שלנו איננה חדלה מלהתקיים לעולם. היא מתקיימת בעבר, בהווה ותמשיך להתקיים בעתיד גם כשגופנו, הקישוט החיצוני הנוכחי שלה, יתפוגג. כמו אותה מהות שאיננה חדלה מלהתקיים, כך כל עשייה שלה ממשיכה להדהד שנים רבות בעולמנו. כל מעשה חיובי או שלילי שעשינו בחיינו ממשיך להתקיים כאן שנים והשלכותיו אינסופיות. כמו אבן שנזרקת למים ויוצרת סביבה אדווה עגולה שיוצרת עוד אחת ועוד אחת, כך מילותינו, כך מעשינו. כאב שכאב אדם לפני שנים רבות, יזרום בנחל חייו וישפיע על ילדיו, נכדיו ולעיתים גם ניניו. באותה מידה חסד שנעשה, יד טובה שכיוונה, מילה מלטפת שהרימה, כל אלה השפעתם מתקיימת לדורי דורות. מייחלת שניצור יחד הווה בו אנו זורעים תקווה ויופי בחייהם של ילדינו וצאצאנו העתידיים. 
                                                                                                              
שלכם, נטלי נוי כהן - אימון בגישה רוחנית לאיזון גוף נפש.